WERKs og Verdensmålene

Som et led i vores strategi omkring at fremme den grønne og bæredygtige omstilling, har vi implementeret de relevante verdensmål i vores vision og daglige arbejdsgange. Vi har kortlagt vores vision, til at arbejde med et primært fokus på 4 verdensmål, herunder 8 delmål

Vores bidrag til verdensmål 3 vedrører at bidrage til en udvidet sygeforsikring, øget fokus på udvidet vaccinations program, samt støtte til såvel fysisk som psykisk trivsel, herunder bl.a. via nedenstående delmål:

 • (3.a) WERKs Grafiske Hus har en klar rygepolitik, og tillader ikke rygning på matriklen. Ønsker en medarbejder støtte til et rygestop, er WERKs åben for at bidrage med støtte til dette.
 • (3.b) WERKs Grafiske Hus ønsker at tilbyde alle medarbejdere en årlig influenza vaccine, hvis og såfremt dette ønskes af den enkelte medarbejder.
  • Mål: Alle medarbejdere tilbydes influenzavaccine årligt, fra efteråret ’22 og frem.

Hos WERKs Grafiske Hus tror vi på at uddannelse af høj kvalitet, bekræfter troen på, at uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede motorer for en bæredygtig udvikling.

 • (4.3) WERKs Grafiske Hus ønsker at videreuddanne / efteruddanne medarbejdere indenfor såvel medarbejderes som virksomhedens interesse.
  • Mål: 2 medarbejdere tilbydes relevant efteruddannelse / kursus årligt.
 • (4.7) WERKs Grafiske Hus ønsker at oplyse og uddanne alle medarbejdere indenfor bæredygtighed, grøn omstilling, cirkulær økonomi samt verdensmålene.
  • Mål: Alle medarbejdere undervises på internt kursus, 2 gange årligt.

WERKs Grafiske Hus har en vision om at ved at optimere den grønne agenda, og reducere bl.a. CO2 udledning og affald, kan vi skabe et bedre miljø for vores lokalsamfund, og samtidig bidrage til Aarhus Kommunes plan om CO2 neutralitet i 2030.

 • (11.6) WERKs Grafiske Hus har en ambition om at bidrage til en mindre miljøbelastning vha. bl.a. udvidet genanvendelse og reduktion af spild af papir samt varmeforbrug.
  • Mål: WGH ønsker at implementere udvidet affaldssortering i løbet af 2023.
  • WGH ønsker at reducere varmeforbruget vha. udskiftning af vinduer i løbet af 2023/2024.

WERKs Grafiske Hus stiler efter effektiv styring af fælles naturressourcer, kontrolleret afskaffelse af kemisk affald, øge genbrug og reducere spild og affald.

 • (12.2) WERKs Grafiske Hus har en klar ambition om at reducere virksomhedens samlede CO2 aftryk væsentligt.
  • Mål: WGH har en ambition om at reducere CO2 aftrykket med 25% senest i 2025.
 • (12.4) WERKs Grafiske Hus har en stram genanvendelsespolitik, og udvidet genanvendelsessystem.
  • Mål: WGH ønsker at udrulle en genanvendelsesguide til alle kunder, i løbet af 2023.
 • (12.5) WERKs Grafiske Hus har en ambition om at reducere papirspild væsentligt.
  • Mål: Mængden af papirspild skal reduceres med 15% i løbet af 2023.