Beregn klimabelastning

Er det den største nyhed for trykkeribranchen siden alfabetet blev opfundet?

Måske ikke, men det er tæt på. Du kan nu få lavet en nøjagtig beregning af klimabelastningen fra dine tryksager!

Werks Grafiske Hus kan nu klimaberegne din tryksag.

Som et af de første trykkerier i Danmark kan Werks Grafiske Hus nu klimaberegne din tryksag. Det sker som resultat af, at Werks er blevet certificeret til at anvende det europæiske beregningsværktøj ClimateCalc.

ClimateCalc bygger på den europæiske grafiske standard for klimaberegning fastlagt af brancheorganisationen Intergraf (www.intergraf.eu). Intergrafs standard er indtil videre den eneste internationale standard for klimaberegning af tryksager.

ClimateCalc medtager naturligvis elementer som papirforbrug, energiforbrug, trykfarve, trykplader og returpapir i beregningen. Men forhold så detaljerede som bl.a. medarbejdernes transport til og fra arbejde er også medregnet.

ClimateCalc udkommer således med et meget præcist og retvisende mål for din tryksags klimabelastning, og det kan du bruge til bl.a. følgende:

  • Beregningen kan indgå i din virksomheds klimarapportering
  • Beregningen kan bruges som udgangspunkt for at træffe så klimavenlige valg som muligt
  • Beregningen kan bruges som afsæt til køb af eventuel klimakompensation
  • Du kan offentliggøre resultatet af beregningen og dermed skabe transparens om din tryksags klimabelastning
  • Du vælger selv, om du ønsker beregningen foretaget for din tryksag. Det valgte AURA at gøre som et pilotprojekt, da de fik trykt 200 bæredygtighedsrapporter på 100 % genbrugspapir, 4+4 farver, 36 sider + 4 siders omslag. Det samlede CO2 aftryk blev 46 kg. For at sætte tallet i relief – det svarer pr. rapport til udledningen fra ¼ dåseøl.

Den grafiske branche har i mange år hævdet, at klimabelastningen fra tryksager er ret lav. Nu lader vi tallene tale!

Vil du høre mere: Send en mail til Benedikte Werk eller ring på tlf. 5193 83 00